NATIONAL EXECUTIVES

pritpal singh pannu
S. PRITPAL SINGH PANNU
CHAIRMAN

+91-9996373100

ADV NARESH BARANA
SH. NARESH KUMAR BARANA
CO-ORDINATOR

+91-9416018572

HARISH SHARMA
SH. HARISH KUMAR SHARMA
GEN. SECRETARY

+91-9896593949

PARMINDER PAL SINGH
S. PARMINDER PAL SINGH
SR. VICE CHAIRMAN

+91-9416256555

RAMESH CHAND
SH. RAMESH CHAND
VICE CHAIRMAN

+91-9416082266

GURMEET SACHDEVA
S. GURMEET SINGH SACHDEVA
VICE CHAIRMAN

+91-8950600000

BHUPINDER SINGH
SH. BHUPINDER SINGH
ORG. SECRETARY

+91-9812831313

JASWINDER BEDI
S. JASWINDER SINGH BEDI
JOINT SECRETARY

+91-9812039731

MANJEET SINGH
S. MANJEET SINGH
JOINT SECRETARY

+91-9896726182

braham sarup
SH. BRAHAM SARUP
COORDINATOR (SOCIAL WING)

+91-9868220058

MR. GOURAB KUMAR HAZARIKA
MR. GOURAB HAZARIKA
COORDINATOR (CULTURAL WING)

+91-9864490669

Dr.Bharat jethwani
DR. BHARAT JETHWANI
SECRETARY (CULTURAL WING)

+91-9975025270

manak singh bedi
S. RAGHURAJ SINGH
PRESS SECRETARY

+91-9910606415

JITENDER NARWAL
MR. JITENDER NARWAL
FINANCE SECRETARY

+91-9813550003

SARABPREET SINGH
S. SARABPREET SINGH
SECRETARY (SOCIAL WING)

+91-8054495516

CAIPTAN GURBAJ SINGH
CAPTAIN GURBAJ SINGH
EXECUTIVE MEMBER

+91-9380777737

SANGHA TAGIK
SH. SANGA TAGIK
EXECUTIVE MEMBER

+91-9436633272

JB ARMAN SINGH
MISS. ARMAAN SINGH
EXECUTIVE MEMBER

+91-7027303553

PRAKASH P THOMAS
SH. PARKASH P. THOMAS
EXECUTIVE MEMBER

+91-9447472725